O POKORZE - KRÓLOWEJ CNÓT I PYSZE - KRÓLOWEJ GRZECHU