Mszaliki dla wiernych

MSZALIKI DLA WIERNYCH

Istnieje możliwość nabycia mszalika dla wiernych. Znajdują się w nim teksty stałe Mszy św. w języku polskim i łacińskim, nuty części stałych missa de angelis, krótkie komentarze wyjaśniające Mszę oraz określające postawy wiernych, a także rozważania Mszy św. jako męki lub jako życia Pana Jezusa. Mszalik jest opracowany przez nasze środowisko tradycji.