Kazania

Tu zawarte są kazania wygłaszane przez kapłanów naszego środowiska. Na chwilę obcną znajdują się tutaj kazania ks. Dawida Pietrasa.