Schola

SCHOLA

Z radością informujemy, że w środowisku skupionym wokół celebracji mszy świętej w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w Gorzowie Wlkp., Zielonej Górze, a także w Świebodzinie swoje próby ma schola gregoriańska. Z pomocą przyszli nam eksperci w dziedzinie chorału związani z poznańską Szkołą św. Benedykta, zajmującej się od lat tą tematyką. Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcieliby swoim śpiewem włączyć się w oprawę liturgiczną. Podczas prób poznajemy zasady śpiewu gregoriańskiego, wymowy łaciny, zasad emisji głosu i czytania nut głosem. Tu szczególnie dziękujemy pani Annie Kaczorowskiej, która aż w trzech miejscach pomaga nam w próbach. 

Kontakt z odpowiedzialnym za scholę w Zielonej Górze: missa.zgora@gmail.com

Celebracja tej liturgii pomaga więc w kultywowaniu podstawowego śpiewu Kościoła, jakim jest chorał gregoriański. Jest to realizacja zaleceń II Soboru Watykańskiego: „Śpiew gregoriański Kościół uznaje za własny śpiew liturgii rzymskiej. Dlatego w czynnościach liturgicznych powinien on zajmować pierwsze miejsce wśród innych równorzędnych rodzajów śpiewu” (Sacrosanctum concilium, 116). Wspieramy także śpiew ludowy, czyli tradycyjne pieśni śpiewane w kościołach w języku polskim.

W naszym środowisku sprawowane są także Msze czytane. Msza bez śpiewu ukazuje misterium dokonującej się Ofiary, głównie poprzez występującą w niej ciszę.