DOKUMENTY O MSZY TRYDENCKIEJ

BULLA QUO PRIMUM TEMPORE ŚW. PIUSA V

Bulla "Quo primum tempore" została napisana po Soborze Trydenckim w XVI w. przez papieża św. Piusa V. Była ona oficjalnym uznaniem formy rytu rzymskiego "po wsze czasy". Stąd pojawiła się nazwa "Msza Wszechczasów".

SUMMORUM PONTIFICUM BENEDYKTA XVI

Jest to dokument papieża Benedykta XVI z 2007 r., w którym zostaje nadany status Mszy trydenckiej w Kościele współczesnym. Ten dokument otwiera rozwój Mszy wszechczasów. Jest obcnie najważniejszym dokumentem dot. nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego.