Kapłani

KAPŁANI OBECNIE POSŁUGUJĄCY:

Ks. dr Dawid Pietras FSSP

Kapłan odpowiedzialny za duszpasterstwo w Gorzowie Wlkp.
Członek Bractwa Kapłańskiego Świętego Piotra w Krakowie. Jest także pracownikiem sądu kościelnego w Gorzowie Wlkp.
Kontakt z ks. Dawidem: pietrasdawid@poczta.fm. Strony ks. Dawida: https://www.youtube.com/channel/UCPW3cxJTurunvQKBphGiUlQ/videos
https://www.pietrasdawid.pl oraz https://www.facebook.com/dawid.pietras.31

Znalezione obrazy dla zapytania ks. Dawid Pietras


Ks. mgr Maciej Żurawski

Kapłan sprawujący Mszę św. w środowisku w Gorzowie Wlkp.
Obecnie wikariusz par. pw. Podwyższenia Krzyża św. w Gorzowie Wlkp.
Kontakt z ks. Maciejem: maciek_897@wp.pl

ks. Maciej Żurawski - wikariusz


Ks. mgr Damian Kołodziej

Kapłan odpowiedzialny za duszpasterstwo w Zielonej Górze.
Obecnie wikariusz w par. pw. Miłosierdzia Bożego w Zielonej Górze.
Kontakt z ks. Damianem: dkolodziej1402@gmail.com

Znalezione obrazy dla zapytania ks. Damian Kołodziej


Ks. dr Krzysztof Jaworski

Kapłan sprawujący msze św. w Kostrzynie nad Odrą.
Obecnie wykładowca filozofii i rezedent parafii w Kostrzynie.
Delegat liturgii z 1962 r. w diecezji. Mianowany decyzją J.E. bpa T. Lityńskiego.


KAPŁANI, KTÓRZY POSŁUGIWALI:

Wielkie podziękowania składamy ks. mgr Michałowi Graczykowi, który włożył ogromny wkład w kształtowanie środowiska tradycji liturgicznej w naszej diecezji. We wrześniu 2019 r. ks. Michał wstąpił do Benedyktynów w Triors we Francji.


W początkach duszpasterstwa w Gorzowie Wlkp. pomagał śp. ks. Włodzimierz Wygocki, który przyjeżdżał z Pniew. Requiem aeternam dona ei, Domine. Requiescat in pace!

Kapłani | Msza Trydencka Lubuskie - Gorzów Wielkopolski

W latach 90-tych Mszę św. w Gorzowie Wlkp. sprawował śp. ks. kan. Zbigniew Stanek. Requiem aeternam dona ei, Domine. Requiescat in pace!
Dzieje kościoła | Parafia Czerwieńsk