O CNOCIE ŁAGODNOŚCI (CIERPLIWOŚCI I ZGODLIWOŚCI) I GRZECHU GNIEWU