Kazanie na Mszę ślubną Marcina i Alicji

Kazanie ślubne Marcia i Alicji wygłoszone dn. 4 lipca 2015 r. w Czerwieńsku. Zawiera fragmenty Mszy św.